Γιατί να επιλέξετε την Contrust

  • Αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες που εισήγαγαν το αντικείμενο της Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Οικονομικών Απαιτήσεων στον ελληνικό χώρο
  • Διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία σε όλα τα προϊόντα καταναλωτικής και επιχειρηματικής ενημέρωσης και διαχείρισης οικονομικών απαιτήσεων
  • Απαρτίζεται από ανθρώπινο δυναμικό πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο σε υπηρεσίες Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης, με επικοινωνιακές δεξιότητες που συνδυάζουν ήθος και επαγγελματισμό.

Όσες επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται βλέπουν άμεσα τα κέρδη τους να αυξάνονται!


%
Μείωση των επισφαλών απαιτήσεων
%
Αύξηση των γενικών κερδών


Επίπεδα εργασιών της Contrust

Επίπεδο 1

Σχεδιασμός στρατηγικής
σύμφωνα με τις ανάγκες
κάθε επιχείρησης

Επίπεδο 2

Ενημέρωση και
Διαπραγμάτευση των
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Επίπεδο3

Σχεδιασμός στρατηγικής
σύμφωνα με τις ανάγκες
κάθε επιχείρησης

Scroll to Top