Συνεργασίες


Με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, την προσφορά ολοένα καλύτερων υπηρεσιών και τη συνεχή εξέλιξη της τεχνογνωσία της, η CONTRUST έχει αναπτύξει στενές σχέσεις συνεργασίας με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς του κλάδου των δραστηριοτήτων της.

Η CONTRUST αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ΕΣΕΔΑ (Ελληνικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Οικονομικών Απαιτήσεων). Μέλη του είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες Ενημέρωσης Οικονομικών Απαιτήσεων, οι οποίες λειτουργούν με υψηλά κριτήρια ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο ΕΣΕΔΑ είναι μέλος ευρωπαϊκού δικτύου, FENCA που αποτελεί συλλογικό ευρωπαϊκό όργανο των εταιρειών διαπραγμάτευσης απαιτήσεων. Ο FENCA συγκροτείται από αντίστοιχους συνδέσμους 21 ευρωπαϊκών κρατών. Μέσω αυτής της συνεργασίας o ΕΣΕΔΑ μεταφέρει σε εμάς την τεχνογνωσία αντίστοιχων οργανισμών και τους κανόνες που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιοι από τους κοινούς στόχους είναι η εκπροσώπηση των συμφερόντων των εθνικών μελών, η θεσμοθέτηση κανόνων και κανονισμών για τη διαχείριση συμβολαίων και παραπόνων καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων και στελεχών στις εταιρείες διαπραγμάτευσης απαιτήσεων.

Η CONTRUST επιπλέον, αποτελεί μέλος του συνδέσμου CSA (Credit Services Association) ο οποίος ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 από την ένωση δυο εταιρειών οι οποίες βρίσκονταν στο χώρο της Πίστωσης και της Διαχείρισης Οικονομικών Απαιτήσεων από το 1902. Από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο επωφελούμαστε από την τεχνογνωσία στο χώρο της επαγγελματικής πληροφόρησης, των σεμιναρίων που πραγματοποιεί καθώς και των τεχνικών διαχείρισης απαιτήσεων.

Scroll to Top